Våra tjänster

Hur kan vi
hjälpa dig?

Vi är ett komplett besiktnings- och byggkonsultföretag som med stort engagemang utför oberoende besiktningar och projektering av byggprojekt av hög kvalitet enligt gällande bygg- och branschregler.

Vi utför en mängd olika typer av tjänster. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt!

Överlåtelsebesiktning BAS

I detta paket erbjuder en okulär besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse.

7 400:-

Fast pris 7.400:- Inkl.moms

En okulär besiktning utförs av hela fastigheten invändigt och utvändigt med noteringar, riskanalyser och eventuell fortsatt tekniska utredning. Inför besiktning görs en genomgång av relevanta handlingar och ritningar, upplysningar om tidigare renoveringar

Priset är densamma oavsett om du är säljare eller köpare. Vi är utbildade byggingenjörer och har genomgått SBRs särskilda utbildning
för besiktningsarbeten.

Ett skriftligt besiktningsutlåtande utlovas inom 48 timmar!  

Överlåtelsebesiktning PLUS

I detta paket erbjuder en okulär besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Här ingår även radonindikering och fuktmätning i riskkonstruktion.

9 400:-

Fast pris 9.400:- Inkl.moms

En okulär besiktning utförs av hela fastigheten invändigt och utvändigt med noteringar, riskanalyser och eventuell fortsatt tekniska utredning. Inför besiktning görs en genomgång av relevanta handlingar och ritningar, upplysningar om tidigare renoveringar

Vi utför fuktmätning av den omgivande luften för att säkerställa att den relativa luftfuktigheten i den omgivande luften understiger 75% vilket är ett kritiskt fukttillstånd där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien, hälsa och konstruktionen.

Radon är den färg- och luktfria gasen som finns i vatten, mark och byggnadsmaterial och uppskattas döda omkring 500 personer i Sverige, varje år. Vi utför radonindikering i byggnaden i samband med försäljning för att säkerställa radonvärden under Boverkets Byggregler på 200 Bq och därefter lämnar åtgärdsförslag. 

Priset är densamma oavsett om du är säljare eller köpare. Vi är utbildade byggingenjörer och har genomgått SBRs särskilda utbildning
för besiktningsarbeten.

Ett skriftligt besiktningsutlåtande utlovas inom 48 timmar!  

Statusbesiktning

Är du ägare av en bostad och vill undersöka dess skick? Vi hjälper dig med att göra en statusbesiktning där hela bostadens noggrant undersöks. Vi kommer att leverera ett utlåtande och en underhållsplan.

6 500:-

Från 6 500:- Inkl.moms

Statusbesiktning kan delas upp på olika områden. Här är några exempel på statusbesiktningar:

  • Badrumsbesiktning
  • Takbesiktning 
  • Besiktning av en hel byggnad 
  • Försäkringsärende

Fuktutredning

Misstänker du höga fuktvärden med mögel/rötskador och vill få en utförd fuktmätning? Vi hjälper dig! Våra byggingenjörer har goda kunskaper i byggfysik och har genomgått särskilda utbildningar i området fukt.

5 500:-

Från 5.500:- Inkl.moms

Tips! Fuktmätning i riskkonstruktion inklusive radonindikering ingår i vårt pluspaket för överlåtelsebesiktning till en kostnad av endast 2 000:- 

När vi gör en fuktmätning kontrollerar vi den relativa luftfuktigheten i bostaden samt fuktkvoter i riskkonstruktionerna.  

Lägenhetsbesiktning

Många lägenheter är eftersatta och har allvarliga fel i framförallt våtrum. För att minska risken för dyra överraskningar rekommenderar vi en besiktning av hela lägenheten, med tyngdpunkt på våtrum och kök.

6 500:-

Från 6.500:- Inkl.moms

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset.

Indikationsmätning radon

Misstänker du höga värden av radon? Vi erbjuder korttidsmätning av radon som är ett bra tillval vid försäljning av bostad. Mätningen ger en indikation på radonhalterna i bostaden. Görs mätningen i samband med besiktning kommer vi visa resultatet från mätningen i utlåtandet.

1 500:-

Från 1.500:- Inkl.moms

Priset gäller om radonmätningen utförs i samband med överlåtelsebesiktning. Kontakta Hagadals för att få ett pris om endast radonmätning ska utföras separat.

 

Areamätning

Många byggnader har idag en bo- och biarea som är felaktig, och detta särskilt vanligt i äldre byggnader då reglerna har ändrats hur detta ska mätas. Detta är ett populärt tillval vid försäljning för att försäkra sig om att bostadens bo- och biarea är korrekt.

2 500:-

Från 2.500:- Inkl.moms

Priset gäller om areamätningen utförs i samband med överlåtelsebesiktning. Kontakta Hagadals för att få ett pris om endast areamätning ska utföras separat.

Erfarenhetsmässigt vet vi att den totala ytan i taxeringen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det här kan i sin tur innebära att taxeringsvärdet på fastigheten är fel. 

Energideklaration

Ett samarbete med I.K.A Byggkonsult Energideklaration är dokumentet med uppgifter om byggnadens energianvändning och är ett populärt val för den som ska sälja sin bostad.

2 500:-

Från 2.500:- Inkl.moms

Du som äger en byggnad ska se till att en energideklaration finns tillhanda under försäljningstillfället samt att den inte är äldre än 10 år. Vi erbjuder energideklarationer i samarbete med I.K.A Byggkonsult 

Arkitektur

Behöver du hjälp med ritningar eller ska du söka bygglov? Vi hjälper dig med projekteringen under hela processen från bygglov till färdiga bygghandlingar.

Kontakta oss på Hagadals så kikar vi tillsammans på en offert.

Då byggpocessen består av en lång sammanlänkad kedja, hjälper vi er med den röda tråden genom hela projektet.