Husbesiktning ska vara enkelt! Då blir alla parter glada.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Som köpare av ny bostad vill du säkra dig mot oväntade överraskningar i form av skador efter att din bostadsaffär har avslutats. En skada som upptäcks efter köpet av en bostad kan leda till oförutsedda kostnader som man inte har räknat med. Vi hjälper både köpare och säljare med husbesiktning och överlåtelsebesiktning i hela Mellansverige! 

Den besiktningen som genomförs i samband med köp och försäljning av ett hus kallas för överlåtelsebesiktning. Varmt välkommen att höra av dig om ditt besiktningsobjekt vid frågor eller för bokning!

ÄR DU KÖPARE ELLER SÄLJARE?
Köpare

Vi har två populära paket att välja mellan för köpare! Båda besiktningspaket utlovar ett skriftligt besiktningsutlåtande inom 48 timmar!

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BAS – 7 400:-

  • Okulär besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING PLUS – 9 400:-

  • Okulär besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark
  • Radonindikering 
  • Fuktmätning i omgivande luft
  • Fuktmätning i riskkonstruktion 
Säljare

Vi har två populära paket att välja mellan för säljare! Båda besiktningspaket utlovar ett skriftligt besiktningsutlåtande inom 48 timmar!

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BAS – 7 400:-

  • Okulär besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BAS MED ENERGIDEKLARATION – 9 900:-

  • Okulär besiktning av synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark samt energideklaration  
Sälja hus västerås
Mälardalen husbesiktning

 

En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning av en byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden kallas överlåtelsebesiktning. Vid köp eller försäljning kommer inspektionen att hjälpa kunden att fastställa fastighetens tillstånd. På Hagadals använder vi oss av SBR-modellen både för besiktning av hus och bostadsrätter. Läs mer om våra andra tilläggstjänster här.

Vid en överlåtelsebesiktning kontrolleras många olika saker. Bland annat tittar vi på tak, fasad, husgrund, mark som har teknisk betydelse för byggnaden, källare, våtrum, vindsutrymmen m.m. Misstänker du höga värden av exempelvis fukt eller radon hjälper vi gärna dig med en undersökning av detta antingen separat eller i samband med besiktningen. Fel och brister kan ibland vara svåra att upptäcka för den som inte har kunskap, därför är det viktigt att både som köpare att fullfölja sin undersökningsplikt men också för säljare med dess upplysningsplikt. Det är i dessa fall en oberoende besiktningsman vara ett bra alternativ för dig, vare sig du är köpare eller säljare. Det finns flera konstruktioner som visat sig vara känsliga för fukt och mikrobiell aktivitet ( i dagligt tal ”mögel” och röta). Vi finns här för att hjälpa er med en överlåtelsebesiktning för att undvika tråkiga överraskningar. 

DOLDA FEL FÖRSÄKRING

En stor del av alla hus som säljs besiktigas innan den nya ägaren tillträder. Ibland utförs bara en besiktning, men man kan också välja att teckna en dolda fel försäkring. Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år från det att den nya ägaren tillträtt. Förenklat så är ett dolt fel ett problem i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som köparen heller inte borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Dessa fel skulle kunna vara skadedjur, mögel/röta eller konstruktionsfel.

Om huset besiktigat av en besiktningsman som är ansluten till SBR har du möjlighet att teckna SBR Dolda fel-försäkring. Anmäl intresse till din besiktningsman om du är intresserad av en dolda fel försäkring så hjälper vi dig! 

Vi gör det tillsammans!

√ Fasta och förmånliga priser
√ Ärliga och transparenta
√ SBR-godkända besiktningsmän
√ Anpassade lösningar
√ Utbildade av SBR 

Har du specifika frågor? Var inte blyg.

Varmt välkommen med dina funderingar och frågor! Från oss får du alltid klara och tydliga besked om vilket skick huset är i vid försäljningstillfället. Med Hagadals minimerar du risken för att otrevliga överraskningar uppkommer efter köpet.

Vit logga