Husbesiktning ska vara enkelt! Då blir alla parter glada.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Som köpare av ny bostad vill du säkra dig mot oväntade överraskningar i form av skador efter att din bostadsaffär har avslutats. En skada som upptäcks efter köpet av en bostad kan leda till oförutsedda kostnader som man inte har räknat med. Vi hjälper både köpare och säljare med husbesiktning och överlåtelsebesiktning i hela Mellansverige!    

Den besiktningen som genomförs i samband med köp och försäljning av ett hus kallas för överlåtelsebesiktning. Varmt välkommen att höra av dig om ditt besiktningsobjekt vid frågor eller bokning! 

Ska du köpa eller sälja en fastighet?

Vi har två populära paket att välja mellan! Båda besiktningspaket utlovar ett skriftligt besiktningsutlåtande inom 48 timmar!

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BAS – 7800:-

  • Okulär besiktning av fastigheten invändigt och utvändigt 

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING PLUS – 9600:-

  • Okulär besiktning av fastigheten invändigt och utvändigt 
  • Radonindikering 
  • Fuktmätning i omgivande luft
  • Fuktmätning i riskkonstruktion 

En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning av en byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden kallas överlåtelsebesiktning. Vid köp eller försäljning kommer inspektionen att hjälpa kunden att fastställa fastighetens tillstånd. På Hagadals använder vi oss av SBR-modellen både för besiktning av hus och bostadsrätter.

Fel och brister kan ibland vara svåra att upptäcka för den som inte har kunskap. Då kan en oberoende besiktningsman vara ett bra alternativ för dig. Det finns flera konstruktioner som visat sig vara känsliga för fukt och mikrobiell aktivitet ( i dagligt tal ”mögel” och röta).

Vid en överlåtelsebesiktning kontrolleras t.ex. tak, fasad, krypgrund, källare, våtrum och vindsutrymmen. Misstänker du höga värden av fukt eller radon hjälper vi dig med en undersökning av detta antingen separat eller i samband med besiktningen. Läs mer om våra andra tilläggstjänster här.

Sälja hus västerås
Mälardalen husbesiktning

Dolda fel försäkring

Majoriteten av alla hus som säljs besiktigas innan den nya ägaren tillträder. Ibland utförs bara en besiktning, men man kan också välja att teckna en dolda fel försäkring. Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år från det att den nya ägaren tillträtt. Ett dolt fel är ett problem i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som köparen heller inte borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Dessa fel skulle kunna vara skadedjur, mögel/röta eller konstruktionsfel.

Om huset besiktigat av en besiktningsman som är ansluten till SBR har du möjlighet att teckna SBR Dolda fel-försäkring. Anmäl anmäl intresse till din besiktningsman om du är intresserad av en dolda fel försäkring.  

Vi gör det tillsammans!

√ Fasta och förmånliga priser
√ Ärliga och transparenta
√ SBR-godkända besiktningsmän
√ Anpassade lösningar
√ Utbildade av SBR 

Har du specifika frågor? Var inte blyg.

Varmt välkommen med dina funderingar och frågor! Från oss får du alltid klara och tydliga besked om vilket skick huset är i vid försäljningstillfället. Med Hagadals minimerar du risken för att otrevliga överraskningar uppkommer efter köpet.

Vit logga